Archívum

Fizetési opciók

A szolgáltatások díját az alábbi módokon van lehetősége befizetni:

  • Banki átutalással a számlaszámunkra: Erste Bank: 11600006-00000000-25574858
  • Kártyával a CIB felületén: http://cib.dima.hu/
  • Nemzetközi számlaszámon keresztül: HU32 1160 0006 0000 0000 2557 4858
  • Sárga csekkel (előre kell jelezni, a csekk plusz költséggel jár bruttó 300 Ft/ csekk)
  • Postán, rózsaszín csekken
  • Készpénzzel debreceni irodánkban (4026. Debrecen Honvéd utca 1/A 1/1)
  • PaylPal-on keresztül, azonosító: info@dima.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a postai úton küldött csekkek érkezési ideje jóval lassabb, ugyan így a feldolgozás is több időt vesz igénybe.

Díjbekérő módosítása, szolgáltatások felmondása, módosítása

A díjbekérőt és az azon szereplő tételeket tudjuk módosítani, amennyiben az ügyfél vagy annak kapcsolattartója ezt jelzi részünkre e-mailben a rendszerben megadott e-mail címek valamelyikéről.

A díjbekérő módosításáról pontos leírást kell adni, hogy mely tételekre van szükség és mely tételeket kívánja töröltetni rendszerünkből.

5.3. A Szolgáltató előfizetés jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött szerződései esetén amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató részére a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal, illetve ennél rövidebb időtartamú szolgáltatás esetén 5 nappal kézbesített levelével írásban nem mondja fel a szerződést, ill. ha a felmondást nem szabályszerűen közölte, az előfizetés annak lejártát követő nappal további egy évre automatikusan meghosszabbodik. Az egy évnél rövidebb időszakra kötött szerződések egy ízben az alapszerződésben megjelölt időszakra, ennek lejártát követően pedig egy évre hosszabbodnak meg.

5.4. Megrendelő kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pontszerinti meghosszabbítása során a Szerzdő Felek az előző megrendeléssel azonos tartamú következő időszakra a szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni.

5.5. Megrendelő a szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról (4.1. -4.2. pont) való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén – jogosult a szolgáltatást 30 napra felmondani.

5.6. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú – póthatáridőig nem tesz eleget.

https://www.dima.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Mit jelentenek a szolgáltatások periódusai, időtartamai?

A tárhelyet és domain nevet legkevesebb 12 hónapra lehet regisztrálni, fél éves és negyedéves vagy havi periódusra nincs lehetőség! A .hu végződésű domain nevek regisztrációja esetében legkevesebb 24 hónapra lehet regisztrálni. Külföldi domain esetében legkevesebb 12 hónapra regisztrálunk.

A kiegészítő szolgáltatásoknál van, amelyeket lehet havonta fizetni vagy negyedévente, erről a dima.hu weboldalán tájékozódhat bővebben. Az smtp szolgáltatást legkevesebb 12 hónapra regisztráljuk!

Milyen időközönként küldünk felszólításokat a rendszerből?

A díjbekérő kiküldése után, amíg a fizetés nem teljesül, vagy az összeg nem érkezett még be részünkre (csekk esetében ez a posta miatt több időt vesz igénybe) addig a rendszer automatikus felszólítást küld 8, 16 és 30 nap után a rendszerben megadott e-mail címekre.

Kizárólag e-mailben küldünk ki a rendszerből díjbekérőt a regisztráció során megadott e-mail címekre. Külön kérésre postai úton is tudunk küldeni díjbekérőt, ezt az igényt azonban előre jelezni kell részünkre.

Mi a díjbekérő?

A díjbekérő új megrendelés esetében az újonnan megrendelt szolgáltatások díját tartalmazza a megrendelt időszakra összesítve 8 napos határidejű befizetéssel.

Meglévő szolgáltatás esetében az előző időszak lejárta után automatikusan generált díjbekérés a következő időszakra kiszámlázva szintén 8 napos határidővel.

A díjbekérő a még fizetetlen tételeket tartalmazza, nem egyenlő a számlával!

Kizárólag e-mailben küldünk ki a rendszerből díjbekérőt a regisztráció során megadott e-mail címekre. Külön kérésre postai úton is tudunk küldeni díjbekérőt, ezt az igényt azonban előre jelezni kell részünkre.

Mi  a számla?

A számla a már befizetett szolgáltatásokat tartalmazza összegezve, az időtartammal feltűntetve, a fizetési móddal ellátva.

Azonban létezik 8 napos és 16 napos határidejű számla is, amelyet tudunk küldeni az ügyfeleink részére, ez már egy kiállított számla a befizetésről határidővel ellátva, amely jelzi, hogy az ügyfélnek hány napja van kiegyenlíteni tartozását.

Kizárólag e-mailben küldünk ki a rendszerből számlát a regisztráció során megadott e-mail címekre. Külön kérésre postai úton is tudunk küldeni számlát, ezt az igényt azonban előre jelezni kell részünkre.