Mit tartalmazhat a tárhely, hány weboldal, domain lehet egy tárhelyen?

You are here:
< Back

Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének (Netikett) figyelembevételével használja. Tilos a szolgáltatást a Szolgáltató jó hírnevét rontó tartalom megosztására, állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez, online játék, játék szerver, stb.) a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni.

3.5.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízléstsértő anyagok elhelyezése;

3.5.2. Tilos a WEB tárterületen olyan tartalom, programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra (különösen: perl, bash, scriptek, stb.) amely miatt a Szolgáltató szervere(i) támadásnak (feltörés) lehetnek kitéve;

3.5.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése, terjesztése, ilyenek továbbítása valamint más felhasználók zaklatása;

Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 3.3.1. pontban foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A csomagban meghatározott mennyiségű domain, tartalom és weboldal lehet egy adott tárhelyen. Szintén természetesen a tárhely méretéig gazdálkodhatunk.