Hibakódok részletes magyarázata.

Olvasási idő: ~9 perc

Hibakódok részletes magyarázata.

Hibaüzenetet ad a böngésződ, de nem tudod mit jelent? Nem jelenik meg a weboldalad és nem tudod, hogy programozási vagy szerver hiba lépett fel? Itt megtalálod a magyarázatot.—

HIBAKÓD magyarázat.

Kód

Leírás

300-as állapotkód (Több lehetőség)

A szerver több műveletet hajthat végre a kérelem (a kért oldal megjelenítése) alapján. A szerver a kérelmező alapján választhatja ki a műveletet, vagy a szerver biztosíthat egy listát, amelyről kiválaszthatjuk a megfelelő műveletet.

301-es állapotkód (Véglegesen áthelyezve)

A kért oldal véglegesen egy új helyre került. Amennyiben a szerver ezt a választ adja (GET vagy HEAD kérelemre adott válaszként), automatikusan az új helyre irányítja a kérelmezőt. Ezzel a kóddal értesíthetjük a keresőrobotot, hogy az oldal vagy az egész weblap véglegesen egy új helyre került.

302-es állapotkód (Ideiglenesen áthelyezve)

A szerver jelenleg egy másik helyen található oldallal válaszol a kérésre (a kért oldal megjelenítésére), ám a kérelmezőnek a további kérések során az eredeti helyet kell használnia. Ez az állapotkód a 301-eshez hasonlóan GET vagy HEAD kérelmet hajt végre, továbbá automatikusan másik helyre irányítja a kérelmezőt. Ne használjuk ezt a kódot a keresőrobot értesítésére a weboldal áthelyezéséről, mivel a keresőrobot folytatja majd a feltérképezést, és az eredeti helyet fogja indexelni.

303-as állapotkód (Lásd másik helyen)

A szerver a kód visszaadásával azt jelzi, hogy a kérelmezőnek egy másik helyre vonatkozó külön GET kérelmet kell végrehajtania, hogy választ kapjon. A HEAD kérelmeken kívül a szerver minden kérelem esetén a másik helyre irányít át.

304-es állapotkód (Nincs módosítva)

A kért oldal nem módosult a legutóbbi kérelem óta. A szerver ezen válasz esetén nem adja vissza az oldal tartalmát. A szervert úgy kell beállítanunk, hogy ezt a választ (az If-Modified-Since HTTP fejlécelemet) adja vissza, ha az oldalt nem módosítottuk a kérelmezőnek az oldalra vonatkozó legutóbbi látogatása óta. Ezzel csökkenthető a hálózati forgalom és a felesleges kérelmek száma, mivel így a szerver képes értesíteni a keresőrobotot, hogy az oldal a legutóbbi feltérképezése óta nem változott.

305-ös állapotkód (Proxy használata szükséges)

A kérelmező csak proxy (Proxynak, helyesebben proxy szervernek nevezzük az olyan szervert, ami a kliensek kéréseit köztes elemként más szerverekhez továbbítja.) segítségével férhet hozzá a kért oldalhoz. A szerver ezen válasz esetén feltünteti a kérelmező által használandó proxyt is.

307-es állapotkód (Ideiglenes átirányítás)

A szerver jelenleg egy másik helyen található oldallal válaszol a kérésre, ám a kérelmezőnek a további kérések során az eredeti helyet kell használnia. Ez a kód a 301-es kódhoz hasonlóan GET vagy HEAD kérelmet hajt végre, továbbá automatikusan másik helyre irányítja a kérelmezőt, viszont ne használja ezt a kódot a Googlebot értesítésére a webhely áthelyezéséről, mivel a Googlebot folytatja majd a feltérképezést, és az eredeti helyet fogja indexelni.

4-sel kezdődő HTTP hibakód (HIBÁS KÉRELEM): Ezek az állapotkódok azt jelölik, hogy a kérelemben (a kért oldal megjelenítése közben) valószínűleg hiba történt, amely megakadályozta, hogy a szerver feldolgozhassa a kérelmet.
 
 

4-sel kezdődő hibakód leírások (HIBÁS KÉRELEM)

 

Hibakód

Leírás

400-as hibakód (Hibás kérelem)

A szerver képtelen volt értelmezni a kérelem (a kért oldal megjelenítésének) szintaxisát. (A számítástehcnikában egy programozási nyelv szintaxisa azt a szabályrendszert jelenti, amely meghatározza, hogy az adott nyelvben hogyan lehet az egyes nyelvi elemeket, utasításokat létrehozni.)

401-es hibakód (Nincs hitelesítve)

A kérelem hitelesítést igényel. A szerver bejelentkezés után megtekinthető oldalak esetén adhatja vissza ezt a választ.

403-as hibakód (Tiltva)

A szerver visszautasítja a kérelmet (az oldal megjelenítését). Ha azt tapasztaljuk, hogy a keresőrobot ezt az állapotkódot kapta, miközben a webhely elérhető oldalait próbálta feltérképezni, valószínű, hogy a szerver blokkolja a hozzáférést a keresőrobot számára.

404-es hibakód (Nem található)

A kért oldal nem található. Amennyiben ez az állapotkód jelenik meg azoknál az URL-címeknél (webcímeknél, hivatkozásoknál), amelyeket a keresőrobot megpróbált feltérképezni, valószínű, hogy a robot egy másik oldalról (vagy másik weblapról) származó érvénytelen (elavult vagy helytelenül megadott) linket követett.

405-ös hibakód (Nem engedélyezett módszer)

A kérelemben megadott módszer nem engedélyezett.

406-os hibakód (Nem elfogadható)

A kért oldal nem képes válaszolni a kért tartalmi jellemzőkkel.

407-es hibakód (Proxy általi hitelesítés szükséges)

Ez az állapotkód megegyezik a 401-es (Nincs hitelesítve) kóddal; ám pontosítja, hogy a kérelmezőnek egy proxy (Proxynak, helyesebben proxy szervernek nevezzük az olyan szervert, ami a kliensek kéréseit köztes elemként más szerverekhez továbbítja.) segítségével kell elvégeznie a hitelesítést. A szerver ilyen válasz esetén feltünteti a kérelmező által használandó proxyt is.

408-as hibakód (Kérelem időtúllépése)

A szerveren a kérelemre történő várakozáskor időtúllépés történt.

409-es hibakód (Ütközés)

A szerver ütközést tapasztalt a kérelem teljesítése során. A szervernek a válaszban meg kell adnia az ütközésről szóló információkat. A szerver ezt a kódot adhatja vissza válaszként egy korábbi kérelemmel ütköző PUT-kérelemre, továbbá biztosítja a kérelmek közötti különbségek listáját is.

410-es hibakód (Eltűnt)

A szerver ezt a választ adja, ha a kért erőforrást véglegesen eltávolították. Ez hasonló a 404-es (Nem található) állapotkódhoz, ám korábban létező és már megszűnt erőforrások esetén néha a 404-es kód helyett alkalmazzák. Az erőforrás végleges áthelyezése esetén a 301-es kóddal adhatjuk meg a forrás új helyét.

411-es hibakód (Hossz szükséges)

A szerver nem fogadja el a kérelmet érvényes Content-Length (tartalom hosszúsági) fejlécmező nélkül.

412-es hibakód (Nem teljesül az előfeltétel)

A szerver nem felel meg az általunk a kérelemhez mellékelt előfeltételek egyikének.

413-as hibakód (A kérelem túl nagy)

A szerver nem tudja feldolgozni a kérelmet, mivel az túl nagy a szerver számára.

414-es hibakód (A kért URI-cím túl hosszú)

A kért URI-cím (egy rövid karaktersorozat, amelyet egy webes erőforrás azonosítására használunk, közismert fajtái a webcímek, vagyis az URL-ek) túl hosszú, így a szerver nem tudja azt feldolgozni.

415-ös hibakód (Nem támogatott médiatípus)

A kérelem a kért oldal által nem támogatott formátumban van.

416-os hibakód (A kért tartomány nem teljesíthető)

A szerver ezt az állapotkódot adja vissza, ha a kérelem egy olyan tartományra vonatkozik, amely a kért oldal esetén nem áll rendelkezésre.

417-es hibakód (Nem teljesített elvárás)

A szerver nem képes teljesíteni a kérelem Expect fejlécmezőjének követelményeit.

 
5-sel kezdődő hibakód (SZERVERHIBA): Ezek az állapotkódok azt jelölik, hogy a szerverben belső hiba történt a kérelem feldolgozása során. Ezek a hibák általában magával a szerverrel, nem pedig a kérelemmel (a kért oldal megjelenítésével) kapcsolatosak.  
 
 

5-sel kezdődő hibakód leírások (SZERVERHIBA)

 

Kód

Leírás

500-as hibakód (Belső szerverhiba)

A szerver hibát észlelt, így nem tudja teljesíteni a kérelmet (a kért oldal megjelenítését).

501-es hibakód (Nincs megvalósítva)

A szerver nem rendelkezik a kérelem teljesítéséhez szükséges funkcióval. A szerver például abban az esetben adhatja vissza ezt a kódot, ha nem képes felismerni a kérelem teljesítéséhez szükséges metódust (eljárást).

502-es hibakód (Helytelen átjáró)

A szerver átjáróként vagy proxyként történő működése során (Proxynak, helyesebben proxy szervernek nevezzük az olyan szervert, ami a kliensek kéréseit köztes elemként más szerverekhez továbbítja.) érvénytelen választ kapott a felsőbb szintű szervertől.

503-as hibakód (A szolgáltatás nem érhető el)

A szerver jelenleg nem elérhető (túlterhelés vagy karbantartás miatt).. Ez általában egy átmeneti állapot.

504-es hibakód (Átjáró időtúllépése)

A szerver átjáróként vagy proxyként történő működése során (lásd: 502-es kód) nem kapott időben választ a felsőbb szintű szervertől.

505-ös hibakód (Nem támogatott HTTP-verzió)

A szerver nem támogatja a kérésben alkalmazott HTTP-protokoll verzióját.